/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

آخرین ساعات 1393 نگاهی به توانایی خود بکنید چه چیزی می توانستی بکنی نکرده ای و برای سال دیگر موکول کردم

من در این سال می توانستم به تمام اعضای خود خدمات کود شیمایی دهم و از برنامه خود عقب هستم.

در سال گذشته قرار بود تعداد بازدید کننده وبلاگ امامده 2 برابر شود فقط به 40 در صد هدفم دست یافتم

تعداد اعضای جدید شرکت را به 200 نفر اضافه کردم و در این کار موفیتم مرا راضی کرده است

درآمد در بخش فروش سم فروشی با 100 در صد انتظارخودرسیدم

تعمیر فروشگاه شیرجوپشت را انتظار داشتم انجام دادم

به اهدافم در پست بانک با منابع بالای 100میایون دست یافتم

در بین دفاتر رتبه 14 دهم را کسب کرده که رتبه خوبی در بن 56 دفتر لاهیجان است.

خوراک دام رااندازی کردیم و این اهداف ما بود.

نگران نیستم چون تلاش کردم اگه به رویایی خود نرسیدم همکارم این انتظارها را تحقق می یابد

الان که در بدنه تعاونیهای تولید هستم به جرات می توانم بگوییم تعاونی تولید امامده یکی از بهترین تعاونیهای تولید استان گیلان است و سالهای پرواز آن بسیار طولانی است.پایه و بدنه محکم ان نشانه برتری شرکت است.

تعاونی تولید امام ده همیشه بالایی و بالا می مانی

 تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٧ | ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ | ٩:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٦ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٠ | ٩:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ٧:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ٧:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()

اهداف اولیه آموزش حمایت فنی و آموزش قوانین و مقررات شرکت داری و اصول اولیه مدیریت و فنی یک مدیر در چالشها و راهکارها ورشد پله پله واجرا ساختار مقاومتی در تنشهای احتمالی است

در ساختار و امکان سنجی هر شرکت دانش مدیریت اجرایی شرط اصلی و توان اصلی محسوب وپتانسل زمان رسیدن به تفکر رشد مدیریتی در خواستگاه روسنایی تعریف شده است.

اینکه ما مدیران خود را آماده سازیم که بتوانند هر آنچه اتفاق خواهد افتادخودشان بنا کرده و مسؤل عملکرد خود هستند

اینکه دانش پیش بینی از موقعیت و موفقیت خود را به مرحله تکامل برسانند و آسیب های احتمالی و چالش پیش روی خود را بررسی و قبل از طوفان سد محکم بسازند و خاکریز محکمی داشته باشند و رانت و قانون را زود تر بفهمند کاری آسان نیست.

این توجه و دسترسی به قوانین را می طلبد.

در این باشگاه می توان از قدرت شبکه های مجازی و شبکه های پیش رفته علمی و آگاهی خبر دار شد.

حال در این مسیر چه امروز بخواهیم عمل و اجرایی شود یا چند سال دیگر .همکون نیز دیر است. به امید آن روزتاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۳ | ٧:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ۸:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ابراهیم پاینده | نظرات ()
  • هیت شا | پرشین تم