تعاونی های تولید فومن

تعاونی های تولید در فومن یکی از تعاونی های تحت حمایت ،هدایت ،نظارت تعاون روستای فومن و شفت است

شرایط تعاونی تولید در شهرستان فومن بسیار نگران کننده است ولی امکانات وسخت ابزاری بسیار با ارزش دراختیار آنها است

جای که موقعی وزیر وقت آنجا بوده و برای آن تعاونی اعتبار خاص گرفته در حال حاضر بر اثر عدم دقت در حمایت وهدایت به شرایط غیر قابل تصور در آمده است

امکاناتی که الان در اختیار آنان قراردارد که اگر در کنار آن مهندسین کشاورزی را جایگزین مدیران فعلی شود امکان بهره برداری از این امکانات با تخصص این جوانان می تواند راه پیشرفت را بپیماید.

امید وارم این امر تحقق پیدا کند

/ 0 نظر / 3 بازدید