روز پدر گرامی بیاد پدر

 آقاجون از اینکه در کنار ما نیستی سالیان در حسرت شنیدن پسر کجایی ماندیم ؟

فهمیدم چقدر تجربه شما بالا بود روزی به جرم داشتن عکس امام خمینی (ره)در اتاق بالای محکوم به شنیدن بودیم روزها فقط گفتی هرچه اوگفت بشنوید الان فهمیدم گوهر در خانه بود ما نمی فهمیدیم

امروز دلتنگ عصبانیت هستم دوست دارم با چوب ادب دعوایم کنی .امروز دوست دارم فقط یک لحظه دست توی دست توبگیرم

کاشکی یک کلمه می شنیدم

کاشکی بودی مرا تشویق و راهنماییم می کردی

بابا دوست دارم حاج آقا دوستت دارم مرا دریاب که نبودنت مرا می کشد

/ 0 نظر / 28 بازدید