مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه هیات مدیره برای تغییرآدرس

1-صورتجلسه هیات مدیره برابر پیش نویس و نمونه پیوست یک

2-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل حاضرین در جلسه

3-گواهی تاییدیه کد پستی ازاداره کل پست جمهوری اسلامی ایران

4-نامه اداره تعاون روستایی مبنی بر تایید صورتجلسه هیات مدیره و مهمور به مهر اداره

5-ثبت مدارک در سامانه ثبت شرکتها

6-تاییدیه سامانه ثبت شرکتها(رسید پذیرش)

7-پست کردن مدارک بند 1 و2و3و4ووکپی تاییدیه ثبت شرکتها(رسید پذیرش)


/ 0 نظر / 23 بازدید