تعاونی روستایی زیده

این شرکت یکی از شرکتهای از شرکت تعاونی روستایی با چشم انداز زیبا در روستای زیده واقع است

این شرکت میتواند موفق باشد که و شرایط و آمادگی لازم رقابت با هر شرکت خصوصی را دارد

مدیر عامل آن آقای زیبا پسند کار بسیار دشواری در پیشرو ندارد

 

امکاتات سخت ابزار و نرم افزار و مشتریانش به راه است و مشتریان وفادارش سرمایه او هستند

بازدید اولیه  کارشناسی نشان می دهد این شرکت در بهترین شرایط لازم را دارد

 

موقعیت جغرافیایی و چشم انداز پشرفت شرکت به راه است همت زیاد تر مدیر شرکت با توانایی بالا لازم دارد

فروشگاه مصرف تعاونی یکی از بهترین مغازه ها در روستا است و نیاز به حمایت بیشتر از این فرو شگاه بانظارت بهتر و مدیریت بهتر لازم است

این توصیه ها اختصاصی به شرکت فوق در روستای زیبای زیده در مسیر جاده ماسوله است و نظرات کارشناسی و آسیب شناسی به سازمان و شرکت و اتحادیه شهرستانی و استانی اعلام می شود

/ 0 نظر / 5 بازدید