کلوچه سنتی فومن

یکی از سوغات مهم شهر فومن کلوچه سنتی خوشمزه فومن است است 

کلوچه قبل از داخل کوره

کلوچه داخل کوره  

آماده سازی کلوچه قبل رفتن به کوره

خرید سوغات فومن 

مهندس شیدا دوست کارشناس تعاون روستایی فومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید