علت من هستم

شرکتهای تعاونی در حالیکه بزرگترین شبکه کشوری هستند از طرف افرادحقیقی حمایت می شوند.

در حالی روی اکثر فروشگاههای بخش حقیقی نوشته شده فروش محصول با قیمت تعاونی.

من نتوانستم خودم از برند تعاونی به نیکی محافظت نماییم استفاده غیر قانونی از برند تعاونی در بخشهای خصوصی ممنوع است در حالی این بخشها از برند ما استفاده کرده و ما نمی توانیم از برند خود استفاده کنیم پس علت من هستم.پاینده مواظبت وحمایت و هدایت کار شما است خوابی پسر!! بیدار شو در سایه همدلی و همزبانی ابراهیم پاینده

پاینده باشی ایران 

/ 0 نظر / 2 بازدید