مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر

1-فتوکپی آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی کشور

2-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل صاحبان امضای

3-ثبت نامه در سامانه اداره ثبت شرکتها و تاییدیه سامانه

4 –پست کردن مدارک بند 1 و2 بهمراه گواهی از سامانه ثبت شرکتها

5- خرید دفاتر از طریق سامانه بعداز تاییدیه سامانه ثبت اسناد


/ 0 نظر / 25 بازدید