شما جهت ثبت شرکت به ما مراجعه نمایید

جهت مشاوره و چگونگی تاسیس و تغییراتی ثبت شرکت تعاونی روستایی می توانید به:

تعاون روستایی فومن روزهای دوشنبه و سه شنبه

تعاون روستایی لاهیجان روزهای شنبه و یکشنبه

مراجعه کنید.

مشاوره مجانی است فقط جهت پویایی مشارکت مردمی در تشکلهای تعاونی روستایی

shohada8@

 

/ 0 نظر / 32 بازدید