# تعاونی_روستایی_استان_گیلان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده

1-صورتجلسه منفی نوبت اول با لیست حاضرین برابر نمونه 2-صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم با لیست حاضرین برابر نمونه 3-کپی شناسنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید